Kire vonakozik az információbiztonsági törvény?

 • a helyi és a nemzetiségi önkormányzatok képviselő-testületének hivatalaira, a hatósági igazgatási társulásokra,
 • a fővárosi és megyei kormányhivatalokra,
 • a Magyar Honvédségre.
 • a Köztársasági Elnöki Hivatalra,
 • az Országgyűlés Hivatalára,
 • az Alkotmánybíróság Hivatalára,
 • az Országos Bírósági Hivatalra és a bíróságokra,
 • az ügyészségekre,
 • az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalára,
 • az Állami Számvevőszékre,
 • a Magyar Nemzeti Bankra,
 • a központi államigazgatási szervekre, a Kormány és a kormánybizottságok kivételével,
   

Az információbiztonsági törvény rendelkezéseit kell alkalmazni:

a) az előző bekezdésben meghatározott szervek és ezen szervek számára adatkezelést végzők,
b) a jogszabályban meghatározott, a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások adatfeldolgozói,
c) az európai létfontosságú rendszerelemmé és a nemzeti létfontosságú rendszerelemmé törvény alapján kijelölt rendszerelemek elektronikus információs rendszereinek védelmére.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az adatkezelést végző szervezetek, és a létfontosságú rendszerelemek beemelésével magáncégek is érintettek. A létfontosságú rendszerelemek tipikusan a közműszolgáltató cégek, de egészségügyi intézmények is lehetnek ilyenek.

A teljes törvény megtekintése

A törvény előírja, hogy az érintett szervezeteknél az elektronikus információs rendszerek teljes életciklusában meg kell valósítani és biztosítani kell az ezen rendszerekben kezelt adatok és információk bizalmasságát, sértetlenségét és rendelkezésre állását, valamint az érintett rendszerek zárt, teljes körű, folytonos és kockázatokkal arányos védelmét.
A szervezetnek intézkedéseket kell meghatároznia, amelyek támogatják a megelőzést és a korai figyelmeztetést, az észlelést, a reagálást, és a biztonsági események kezelését.

Cégünk 20 éves tapasztalattal rendelkezik az információbiztonsági rendszerek tervezése és bevezetése terén, valamint jól ismerjük az állami szervek működését és azok informatikai rendszereit.

Nézze meg, miben tud a Seacon Europe segíteni Önnek

Hírlevél

Regisztráljon hírlevelünkre, hogy időben értesüljön a törvénnyel kapcsolatos változásokról és teendőkről.